The application is provided by the State Institute for Drug Control

Personal data processing


Informace o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.sukl.cz/ochrana-osobnich-udaju.