The application is provided by the State Institute for Drug Control

Accessibility statement


Státní ústav pro kontrolu léčiv se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek iszp.sukl.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na iszp.sukl.cz.

Stav souladu

Internetové stránky iszp.sukl.cz jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7.3.2024.

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl vlastní posouzení.

Prohlášení bylo revidováno dne 7.3.2024.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby webová stránka iszp.sukl.cz byla bez problémů přístupná všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte nám to prosím sdělit. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím napište na e-mailovou adresu: iszp@sukl.cz

Postupy pro prosazování práva

Veškeré podněty, kterými požaduje fyzická nebo právnická osoba nápravu, a to jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky na zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací stanovené zákonem o přístupnosti, je možné podat na následujících kontaktech.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, identifikátor datové schránky: qwfai2m, email: posta@sukl.cz.

VOLITELNÝ OBSAH

Použité standardy

Webové stránky byly navrženy tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Ministerstva vnitra - Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, která byla připravena pro účely zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Odkazovaný obsah

Na webu jsou používány odkazy, které směřují na jiné webové stránky na jiných webech, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače. Na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou obecně publikovány soubory v těchto formátech:

PDF – Přenosný formát dokumentů (Portable Document Format) souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008

Hardwarové a softwarové nároky

Webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné prohlížet na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení s připojením k internetu. Pro prohlížení webových stránek na počítači je ideální některý z nejpoužívanějších webových prohlížečů v nejnovější verzi –MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Pro prohlížení na mobilních zařízeních je doporučen Google Chrome a Safari. Pro kompletní a komfortní zobrazení webových stránek je zapotřebí mít ve webovém prohlížeči aktivováno používání JavaScript a CSS stylů. Není garantováno korektní zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP/Vista a prohlížeči Microsoft Internet Explorer 11 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou podporovány ze strany jejich výrobce.