The application is provided by the State Institute for Drug Control

Sekce regulace zdravotnických prostředků informuje o spuštění Informačního systému zdravotnických prostředků (dále jen “ISZP”) dle § 7 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon o prostředcích“).

Systém slouží v tento okamžik k plnění povinností v těchto agendách:

  • Osoby - § 8 a § 23 zákona o prostředcích
  • Etické komise - § 13 zákona o prostředcích
  • Jiné klinické zkoušky - § 22 zákona o prostředcích
  • Přebalení / přeznačení - § 7 odst. 4 zákona o prostředcích
  • Úhrady – část sedmá zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální informace a pokyny k ISZP najdete na www.niszp.cz

Do ISZP se přihlásíte zde: Přihlásit do ISZP

V případě technických potíží nás kontaktujte e-mailem na iszp@sukl.cz